Om Ny i Villa

Vi på Ny i villa & Radhus har lång erfarenhet av både media och reklam och har varit med och utvecklat både tidningar & riktade reklamutskick genom åren dock mest mot fastighetsbranschen & arkitektvärlden.

Då ROT avdraget fått många företag att arbeta uteslutande mot villamarknaden så startades Ny i Villa & Radhus 2011.
Ny i Villa & Radhus skiljer sig från de mer traditionella medierna som historiskt sett ofta arbetat väldigt brett och fokuserat på att öka antalet mottagare istället för att se till kvalitén på mottagarna, därför har vi valt ut en målgrupp som i väldigt stor utsträckning renoverar & investerar i sina hem, nämligen nyblivna villaägare.

Vi är ett alternativ för annonsörer som inte vill gå ut på bred front med stora investeringar där man ofta betalar för ointressanta kontakter.

Tanken med Ny i Villa & Radhus är kortfattat att ge olika tips, råd och inspiration för att förbättra villalivet för nyblivna villaägare samt de som renoverar och bygger om hemma.

Framtiden kommer att bjuda på ständiga utvecklingar i form av olika redaktionella förbättringar och ett fortsatt lyssnande på våra annonsörer.

Tillsammans med Er annonsörer försöker vi alltid göra varje utgivning till den bästa någonsin.

Tack för ordet!

Juha & Mikael